Agendas All Archives

May 16, 2022 May 16, 2022
May 2, 2022 May 2, 2022
April 18, 2022 April 18, 2022
April 11, 2022 April 11, 2022
April 4, 2022 April 4, 2022
March 21, 2022 March 21, 2022
March 7, 2022 March 7, 2022
February 22, 2022 February 22, 2022
February 7, 2022 February 7, 2022
January 25, 2022 January 25, 2022
January 18, 2022 January 18, 2022
January 10, 2022 January 10, 2022
January 3, 2022 January 3, 2022
December 21, 2021 December 21, 2021
December 6, 2021 December 6, 2021
November 15, 2021 November 15, 2021
November 1, 2021 November 1, 2021
October 18, 2021 October 18, 2021
October 4, 2021 October 4, 2021
September 20, 2021 September 20, 2021
September 07, 2021 September 07, 2021
August 2, 2021 August 2, 2021
July 14, 2021 July 14, 2021
July 12, 2021 July 12, 2021
July 6, 2021 July 6, 2021
June 21, 2021 June 21, 2021
June 7, 2021 June 7, 2021
May 17, 2021 May 17, 2021
May 3, 2021 May 3, 2021
April 19, 2021 April 19, 2021
April 12, 2021 April 12, 2021
April 05, 2021 April 05, 2021
March 15, 2021 March 15, 2021
March 1, 2021 March 1, 2021
February 16, 2021 February 16, 2021
February 1, 2021 February 1, 2021
January 23, 2021 January 23, 2021
January 19, 2021 January 19, 2021
January 4, 2021 January 4, 2021
December 7, 2020 December 7, 2020
November 21, 2020 November 21, 2020
November 16, 2020 November 16, 2020
November 2, 2020 November 2, 2020
October 19, 2020 October 19, 2020
October 05, 2020 October 05, 2020
September 21, 2020 September 21, 2020
September 08, 2020 September 08, 2020
August 25, 2020 August 25, 2020
August 3, 2020 August 3, 2020
July 22, 2020 July 22, 2020
July 13, 2020 July 13, 2020
July 06, 2020 July 06, 2020
June 15, 2020 June 15, 2020
June 01, 2020 June 01, 2020
May 27, 2020 May 27, 2020
May 18, 2020 May 18, 2020
May 04, 2020 May 04, 2020
April 20, 2020 April 20, 2020
April 14, 2020 April 14, 2020
April 13, 2020 April 13, 2020
April 06, 2020 April 06, 2020
March 16, 2020 March 16, 2020
March 02, 2020 March 02, 2020
February 18, 2020 February 18, 2020
February 03, 2020 February 03, 2020
January 21, 2020 January 21, 2020
January 6, 2020 January 6, 2020
January 6, 2020 - AMENDED January 6, 2020 - AMENDED
December 18, 2019 December 18, 2019
December 10, 2019 December 10, 2019
December 02, 2019 December 02, 2019
November 25, 2019 November 25, 2019
November 18, 2019 November 18, 2019
October 21, 2019 October 21, 2019
October 07, 2019 October 07, 2019
September 16, 2019 September 16, 2019
September 03, 2019 September 03, 2019
August 05, 2019 August 05, 2019
July 08, 2019 July 08, 2019
July 01, 2019 July 01, 2019
June 17, 2019 June 17, 2019
June 3, 2019 June 3, 2019
May 20, 2019 May 20, 2019
May 06, 2019 May 06, 2019
April 15, 2019 April 15, 2019
April 10 2019 April 10 2019
April 01, 2019 April 01, 2019
March 18, 2019 March 18, 2019
March 04, 2019 March 04, 2019
February 19, 2019 February 19, 2019
February 04, 2019 February 04, 2019
Agenda 2.6.19 Agenda 2.6.19
Agenda 2.5.19 Agenda 2.5.19
Agenda 2.2.19 Agenda 2.2.19
January 22, 2019 January 22, 2019
January 07, 2019 January 07, 2019
December 03, 2018 December 03, 2018
November 19, 2018 November 19, 2018
November 5, 2018 November 5, 2018
October 15, 2018 October 15, 2018
October 01, 2018 October 01, 2018
September 17, 2018 September 17, 2018
September 04, 2018 September 04, 2018
August 06, 2018 August 06, 2018
Community Outreach Committee Agenda June 2018 Community Outreach Committee Agenda June 2018
COC meeting agenda June 12, 2018.
Community Outreach Committee Agenda May 2018 Community Outreach Committee Agenda May 2018
COC meeting agenda May 8, 2018.
Community Outreach Committee Agenda April 2018 Community Outreach Committee Agenda April 2018
COC meeting agenda April 10, 2018.
Bowie Education Committee Agenda June  2018 Bowie Education Committee Agenda June 2018
BEC meeting agenda June 5, 2018.
Bowie Education Committee Agenda April 2018 Bowie Education Committee Agenda April 2018
BEC meeting agenda April 3, 2018.
Bowie Arts Committee Agenda May 2018 Bowie Arts Committee Agenda May 2018
BAC meeting agenda May 3, 2018.
Bowie Arts Committee Agenda April 2018 Bowie Arts Committee Agenda April 2018
BAC meeting agenda April 5, 2018.
July 9, 2018 July 9, 2018
June 18, 2018 June 18, 2018
June 04, 2018 June 04, 2018
May 21, 2018 May 21, 2018
May 07, 2018 May 07, 2018
April 16, 2018 April 16, 2018
April 10, 2018 April 10, 2018
April 09, 2018 April 09, 2018
April 02, 2018 April 02, 2018
March 19, 2018 March 19, 2018
March 05, 2018 March 05, 2018
February 20, 2018 February 20, 2018
February 05, 2018 February 05, 2018
January 16, 2018 January 16, 2018
January 02, 2018 January 02, 2018
December 04, 2017 December 04, 2017
November 20, 2017 November 20, 2017
November 06, 2017 November 06, 2017
October 16, 2017 October 16, 2017
October 02, 2017 October 02, 2017
September 18, 2017 September 18, 2017
September 05, 2017 September 05, 2017
August 07, 2017 August 07, 2017
July 03, 2017 July 03, 2017
June 19, 2017 June 19, 2017
June 05, 2017 June 05, 2017
May 15, 2017 May 15, 2017
May 1, 2017 May 1, 2017
April 17, 2017 April 17, 2017
April 12, 2017 April 12, 2017
April 03, 2017 April 03, 2017
March 20, 2017 March 20, 2017
March 6, 2017 March 6, 2017
February 21, 2017 February 21, 2017
February 06, 2017 February 06, 2017
January 17, 2017 January 17, 2017
January 3, 2017 amended.. January 3, 2017 amended..
December 05, 2016 December 05, 2016
November 21, 2016 November 21, 2016
November 07, 2016 November 07, 2016
October 17, 2016 October 17, 2016
October 03, 2016 October 03, 2016
September 19, 2016 September 19, 2016
September 20, 2016 September 20, 2016
September 16, 2019 September 16, 2019
September 6, 2016 September 6, 2016
September 01, 2016 September 01, 2016
August 1, 2016 August 1, 2016
July 11, 2016 July 11, 2016
July 5, 2016 July 5, 2016
June 20, 2016 June 20, 2016
June 6, 2016 June 6, 2016
May 16, 2016 May 16, 2016
May 02, 2016 May 02, 2016
April 18, 2016 April 18, 2016
April 11, 2016 April 11, 2016
April 04, 2016 April 04, 2016
March 21, 2016 March 21, 2016
March 07, 2016 March 07, 2016
February 16, 2016 February 16, 2016
February 1, 2016 February 1, 2016
January 19, 2016 January 19, 2016
January 04, 2016 January 04, 2016
December 07, 2015 December 07, 2015
November 23, 2015 November 23, 2015
November 16, 2015 November 16, 2015
October 19, 2015 October 19, 2015
October 05, 2015 October 05, 2015
September 21, 2015 September 21, 2015
September 08, 2015 September 08, 2015
August 03, 2015 August 03, 2015
July 13, 2015 July 13, 2015
July 06, 2015 July 06, 2015
June 15, 2015 June 15, 2015
June 01, 2015 June 01, 2015
May 18, 2015 May 18, 2015
May 04, 2015 May 04, 2015
April 20, 2015 April 20, 2015
April 13, 2015 - WS #1 April 13, 2015 - WS #1
April 13, 2015 April 13, 2015
March 16, 2015 March 16, 2015
April 06, 2015 April 06, 2015
March 02, 2015 March 02, 2015
February 17, 2015 February 17, 2015
February 2, 2015 February 2, 2015
January 20, 2015 January 20, 2015
January 12, 2015 January 12, 2015
January 10, 2015 January 10, 2015
January 05, 2015 January 05, 2015
December 01, 2014 December 01, 2014
November 17, 2014 November 17, 2014
November 03, 2014 November 03, 2014
October 20, 2014 October 20, 2014
October 06, 2014 October 06, 2014
September 15, 2014 September 15, 2014
September 02, 2014 September 02, 2014
August 04, 2014 August 04, 2014
July 14, 2014 July 14, 2014
July 07, 2014 July 07, 2014
June 16, 2014 June 16, 2014
June 02, 2014 June 02, 2014
May 19, 2014 May 19, 2014
May 05, 2014 May 05, 2014
April 21, 2014 April 21, 2014
April 14, 2014 April 14, 2014
Budget WS #1 04/14/2014 Budget WS #1 04/14/2014
April 07, 2014 April 07, 2014
March 24, 2014 March 24, 2014
March 03, 2014 March 03, 2014
February 18, 2014 February 18, 2014
February 03, 2014 February 03, 2014
January 21, 2014 January 21, 2014
January 06, 2014 January 06, 2014
 December 02, 2013 December 02, 2013
November 25, 2013 November 25, 2013
November 18, 2013 November 18, 2013
October 21, 2013 October 21, 2013
October 07, 2013 October 07, 2013
September 16, 2013 September 16, 2013
September 03, 2013 September 03, 2013
August 05, 2013 August 05, 2013
July 08, 2013 July 08, 2013
July 01, 2013 July 01, 2013
June 17, 2013 June 17, 2013
June 03, 2013 June 03, 2013
May 20, 2013 May 20, 2013
May 13, 2013 - Budget Worksession #5 May 13, 2013 - Budget Worksession #5
May 9, 2013 - Budget Worksession #4 May 9, 2013 - Budget Worksession #4
May 06, 2013 May 06, 2013
April 29, 2013 - Budget Worksession #3 April 29, 2013 - Budget Worksession #3
April 22, 2013 - Budget Worksession #2 April 22, 2013 - Budget Worksession #2
April 29, 2013 Special Council Meeting April 29, 2013 Special Council Meeting
April 22, 2013 Special Council Meeting April 22, 2013 Special Council Meeting
April 15 Budget Worksession 1 April 15 Budget Worksession 1
April 15, 2013 April 15, 2013
April 01, 2013 April 01, 2013
February 19, 2013 February 19, 2013
March 18, 2013 March 18, 2013
March 4, 2013 March 4, 2013
February 4, 2013 February 4, 2013
January 22, 2013 January 22, 2013
January 7, 2013 January 7, 2013
December 3, 2012 December 3, 2012
November 19, 2012 November 19, 2012
November 5, 2012 November 5, 2012
October 15, 2012 October 15, 2012
October 1, 2012 October 1, 2012
September 18, 2012 September 18, 2012
September 4, 2012 September 4, 2012
August 6, 2012 August 6, 2012
July 9, 2012 July 9, 2012